Klasična kanalica LH 60X40HF
24.8.2020
Klasična kanalica LH 60X40HF
Nova klasična kanalica LH 60X40HF proširuje asortiman proizvoda od bezhalogenih materijala. Takvi materijali su važni pravenstveno iz gledišta...
KO 97/LD_NA - razvodna kutija za ugradnju u šuplje zidove
25.3.2020
KO 97/LD_NA - razvodna kutija za ugradnju u šuplje zidove
Nova razvodna kutija promjera 105 mm pruža dovoljno mjesta za električnu instalaciju i proširuje našu dobro poznatu...
KO 180/LD_NA - razvodna kutija u šupljim zidovima
24.3.2020
KO 180/LD_NA - razvodna kutija u šupljim zidovima
Potpuno nova razvodna kutija dimenzija 180x140 mm pruža mogućnost provođenja većih ožičenja koristeći priključne blokove S-...
KP 68/D_KA, KPR 68/D_KA - elektroinstalacijske kutije za žbuci
23.3.2020
KP 68/D_KA, KPR 68/D_KA - elektroinstalacijske kutije za žbuci
Kutije su dizajnirane za ugradnju u žbuku i naknadnu montažu aparata. Kutije su s omekšanim uvodima , koji...
KSK 80_FA, KSK 100_FA - razvodne kutije
23.3.2020
KSK 80_FA, KSK 100_FA - razvodne kutije
Asortiman kutija za ožičenje KSK proizvedenih u sivoj boji sada se proširuje za dvije kutije izrađene u crnoj boji. Obje kutije iamju...
NR 5X5_ZB produžni okvir za kutije za ožičenje
16.3.2020
NR 5X5_ZB produžni okvir za kutije za ožičenje
Produžni okvir koristi se za podešavanje kutija za ožičenje koje su ugrađene previše duboko ispod površine žbuke. Prednost novog...
KPZ-1_PO vatrootporna instalacijska kutija
21.2.2020
KPZ-1_PO Vatrootporna instalacijska kutija
vatrotporni cerifikat EI 15 - EI 120 osigurava kompaktnost pregradnog zida u slučaju požara i na taj način sprečava širenje...
Kabelske police Jupiter - 6 metara
17.7.2019
Kabelske police Jupiter - 6 metara
KOPOS nastavlja razvijati program kabelskih polica. Pogotovo sustav Jupiter koji stalno doživljava poboljšanja i inovacije. Na primjer, nove...
KPL 64-50/4LD - kutija sa membranskim ulazima
28.2.2019
KPL 64-50/4LD - kutija sa membranskim ulazima
Opis proizvoda: Dizajniran za sustave razvoda s naponom 400V i maksimalnom jakosti struje od 16A. Dizajniran za...
KPL 64-45/LD - kutija sa membranskim ulazima
10.9.2018
KPL 64-45/LD - kutija sa membranskim ulazima
Opis proizvoda: Dizajniran za sustave razvoda s naponom 400V i maksimalnom jakosti struje od 16A. Dizajniran za...
Parapetni kanal PK 130X65 D
30.7.2018
Parapetni kanal PK 130X65 D
Slijedeći parapetni kanal iz nove linije s dubinom od 65 mm ima širinu od 130 mm. Parapet ima sve karakteristike serije i stoga ima širinu poklopca...
Parapetni kanal PK 110X65 D
23.7.2018
Parapetni kanal PK 110X65 D
Nova serija parapetnih kanala temelji se na zahtjevima kupaca. Ima dubinu od 65 mm i širinu poklopca od 80 mm, koja je u ravnini s prednjom stjenkom...
SKLD 2_NB - spojna kutija KUL
23.4.2018
SKLD 2_NB - spojna kutija KUL
Dizajnirana je kao spojni element, ne samo za kutije KUL 68-45 / LD, nego i za kutije KPRL 68-70 / LD. Također se koristi kao ravnalo za...
PP 80/45/6_LB - KOPOBOX podloška za instrumente
23.4.2018
PP 80/45/6_LB - KOPOBOX podloška za instrumente
   1 komad podloške za instrumente dizajniran je za instalaciju 6 komada modularnih uređaja 45x45 mm. Prema podu...
MDZ XL 300_KB - Montažna ploča za ugradnju u toplinsku izolaciju
23.4.2018
MDZ XL 300_KB - Montažna ploča za ugradnju u toplinsku izolaciju
   Ploča za toplinsku izolaciju ima četiri puta veću površinu od standardne montažne ploče MDZ_KB...
MDZ 300_KB - Montažna ploča za ugradnju u toplinsku izolaciju
23.4.2018
MDZ 300_KB - Montažna ploča za ugradnju u toplinsku izolaciju
   Montažna ploča za toplinsku izolaciju koristi se za instalaciju električnih uređaja poput...

Stranice