Specifikacije za skladištenje plastičnih proizvoda

OPSEG PRIMJENJIVOSTI

Ove specifikacije primjenjive su za skladištenje plastičnih proizvoda koje proizvodi društvo KOPOS Kolín a.s. te su u skladu s normom ČSN 64 0090 (skladištenje plastičnih proizvoda).

I. OPĆENITO

 1. Proizvodi moraju biti zaštićeni od štetnih učinaka, poput toplinskog zračenja, izravnog sunčevog zračenja, mehaničke štete, organskog utjecaja otapala itd.
 2. Pri temperaturama ispod 5°C i iznad 35°C potrebno je posebno paziti pri rukovanju proizvodima.
 3. Proizvodi se ne smiju skladištiti ​​u slobodnim skladištima
 4. Svaka serija treba biti podijeljena
 5. Proizvodi od različitih plastika trebaju biti podijeljeni
 6. Prilikom isporuke iz skladišta, prvo je potrebno povući robu koja je skladištena najduže.
 7. Omoti trebaju biti čisti, suhi i bez lošeg mirisa.
 8. Pohranjeni proizvodi, pojedinačni paketi, moraju biti pravilno i vidljivo označeni kako bi se izbjegle zabune.

II. STORAGE REQUIREMENTS

 1. Temperatura u skladištu ne smije pasti ispod -5°C ni narasti iznad 45°C.
 2. Proizvodi se moraju skladištiti u suhom okruženju bez prašine kako bi se izbjeglo njihovo oštećenje i deformacija. Udaljenost od izvora topline mora biti najmanje 1 metar.
 3. Pri skladištenju plastičnih proizvoda, postoje sljedeća ograničenja:
  • Izlaganje izravnom sunčevom zračenju, klimatskim utjecajima, toplinskom zračenju
  • Skladištenje zajedno s organskim otapalima, proizvodima koji sadrže organska otapala i drugim kemikalijama s neželjenom pasivnošću prema skladištenim proizvodima
  • Skladištenje proizvoda namijenjenih kontaktu s jestivim i higijenskim proizvodima te tvarima koje mogu utjecati na njihova osjetilna svojstva
  • Izravni kontakt s gumom i gumenim proizvodima
  • Trajno opterećenje na jednoj strani, savijanje ili slaganje jednog na drugog
  • Naslonjeni na oštre rubove
 4. Pri slaganju proizvoda ili pakiranja u slojeve, visina slaganja mora biti prikladna za njihovu stabilnost i granicu opterećenja
 5. Krute cijevi i kanali moraju se skladištiti u vodoravnom položaju pri čemu udaljenost između spojeva ne smije biti veća od 800 mm.
 6. Uvjeti za skladištenje mogu se detaljno navesti u priručnicima proizvoda.
 

Specifikacije za skladištenje metalnih proizvoda

OPSEG PRIMJENJIVOSTI

Ove specifikacije primjenjuju se za skladištenje metalnih proizvoda koje proizvodi društvo KOPOS Kolín a.s. i u skladu su s normom ČSN EN 60721-3-1 (Klasifikacija uvjeta okoliša, 3. dio: Grupna klasifikacija parametara okoliša i njihov omjer strogosti, 1. odjeljak: Skladištenje proizvoda).

I. OPĆENITO

 1. Proizvodi moraju biti zaštićeni od štetnih učinaka, poput mehaničkih oštećenja, klimatskih ili kemijskih utjecaja.
 2. Prilikom isporuke iz skladišta, prvo je potrebno povući robu koja je skladištena najduže (sustav FIFO).
 3. Skladišteni proizvodi moraju biti pravilno i vidljivo označeni kako bi se izbjegle zabune.

II. UVJETI SKLADIŠTENJA

Proizvodi se moraju skladištiti u suhom okruženju bez prašine kako bi se izbjeglo njihovo oštećenje. Specifikacije skladišta:

 • Mjesto potpuno osigurano od klimatskih utjecaja, što znači zatvoreni prostor u kojem su klimatski utjecaji u potpunosti uklonjeni
 • Prisutnost vode mora se potpuno eliminirati iz drugih izvora osim: kapanje vode, naviranje vode, kondenzacijske vode
 • Apsolutno uklanjanje kemijskih utjecaja koji nastaju uslijed aerosola soli