U koji razred zapaljivosti spada drvo?

Različite vrste drva razlikuju se po sklapanju i svojstvima tako da se svrstavaju u različite grupe. Radi objašnjenja, dajemo sažetak najpoznatijih vrsta materijala i njihovo svrstavanje u razrede zapaljivosti.
Za više informacija kliknite ovdje.

Što je bezhalogenski materijal? Koja je razlika između bezhalogenskog i PVC materijala?

Bezhalogenski materijal je materijal koji ne sadrži skupinu halogenskih elemenata (fluor, klor, brom, jod i astat). Ti zapaljivi elementi oslobađaju tvari koje su toksične za ljude u obliku toksičnih para, ali i uzrokuju koroziju metala. Bezhalogenska plastika sigurnija je, a proizvodi od te plastike posebno su prikladni za prikupljanje i za putove za evakuaciju (javni prostori, željezničke stanice, kazališta, kina, trgovački centri itd.). PVC ili polivinil klorid nije bezhalogenski materijal jer sadrži klor.

Nakon koliko se metara koristi KPS poklopac – stezaljke za kabel SONAP?

Svakih 3,5 m (od poda prema gore) i to je samo mehanička barijera protiv spontanog prijeloma kabla u slučaju požara (ne uključuje hidrant).

Možemo li spojiti više jezgri u jednu keramičku stezaljku otpornu na vatru?

Da.

Mogu li se Omega stezaljke i stezaljke 67xx koristiti za podignute trase?

Da.

Mogu li se Kopos sustavi otporni na vatru montirati na materijal drugog proizvođača?

Da, ako element sidra ima certifikat otpornosti na vatru.

Koliko se praktični pritisak može koristiti u ispušnim zaštitnim cijevima HDPE?

HDPE zaštitne cijevi optičkih kabela ispitivane su na 1,5 MPa tijekom sat vremena. Pri ispuhivanju, u praksi se koristi pritisak od 1 do 1,2 MPa.

Koji su razredi mogućnosti sustava za zaštitu tla KOPOFLEX ili KOPODUR?

Norma ČSN 73 30 50 dijeli tlo u ukupno 7 sljedećih razreda. Sažetak daje pojednostavnjena svojstva.

RazredZnačajke tla
1Kompaktno tlo meke konzistencije i nekompaktno rahlo tlo sa zrncima šljunka do 5 cm (maksimalno 10% obujma)
2Kompaktno tlo krute konzistencije i srednje položeno tlo sa zrncima šljunka do 10 cm
3Kompaktno tlo čvrste – krute konzistencije, glineno tlo meke – krute konzistencije i nekompaktnog položenog tla, zrnca šljunka do 10 cm, cementni šljunak i raspadnuti kamen
4Glineni šljunak čvrste – krute konzistencije, grubi šljunak sa zrncima do 25 cm i stjenovita komponenta do 0,1 m3, šljunci s glinenim cementom, raspadnuti kamen
5Gruba zrnca šljunka 10 – 25 cm, nekompaktno tlo 4. razreda s glinenim cementom krute konzistencije. Zdrav raspadnuti kamen
6Ojačan raspadnuti kamen, nekompaktno tlo sa stijenom od do 0,1 m3
7Zdravo kamenje

Točna definicija 1. razreda prema društvu KOPOS KOLIN a.s. preporučuje da se KOPOFLEX i KOPODUR štitovi prekriju tlom sa šljunkom do 50 u maksimalnom obujmu od 10% u tlu. Detaljni uvjeti određeni su normom EN 1610, koja zamjenjuje već nevažeću normu ČSN 73 30 50. Slijedi opis tla koji je već nevažeći prema normi, no opisuje točnu prirodu tla.

a) Kompaktno, meka konzistencija. Npr. obradiva zemlja, glina, pješčana glina, muljeviti pijesak
b) Nekompaktno, rahla zrnca do 20 mm sa zrncima preko 20 do 50 mm u obujmu do 10% ukupnog obujma tla prvog razreda, npr. pijesak, pijesak sa šljunkom, pješčani šljunak, mali i srednje veliki šljunak ili šljunak s kamenjem
c) Građevinski otpad i teret slične prirode na tlu svrstanom u prvi razred

Koji su novi razredi zapaljivog materijala?

Koji se uvjeti moraju ispuniti za instalaciju kanala i kutija za kanale na zapaljive podloge?

Kabelski kanali KOPOS mogu se montirati na podlogu od bilo kojeg materijala razreda zapaljivosti od A do C3. Međutim, mora se ispuniti uvjet da kabel proveden kroz kanal nije spojen, prekinut ili pričvršćen nigdje duž linije.
Kutije za kanale mogu se montirati izravno na podloge razreda zapaljivosti A do C2. U slučaju instalacije materijala razreda zapaljivosti C3, potrebno je koristiti toplinsku izolaciju ispod kutije.

Koji je minimalni pregib valovitih cijevi KOPOFLEX?

KOPOFLEXVanjski promjer (mm)Unutarnji promjer (mm)Minimalni polumjer pregiba (mm)Paket (m/kg)Dimenzije paketa (cm)
KF 09040403223050 / 9,580 x 25
KF 09050504135050 / 13100 x 30
KF 09063635235050 / 15,790 x 46
KF 09075756135050 / 18,7120 x 40
KF 09090907540050 / 27125 x 45
KF 091101109440050 / 34,5120 x 70
KF 0912012010050050 / 37,5150 x 60
KF 0912512510850050 / 39150 x 70
KF 0916016013665050 / 46190 x 80
KF 0917517515070050 / 64200 x 65

Koji je minimalni polumjer pregiba elektroinstalacijskog kanala?

Minimalni polumjer pregiba elektroinstalacijskog kanala KOPOS izražava se u milimetrima i vezan je uz unutarnju središnju os cijevi (vidi sliku).

Nominalna dimenzijaMinimalni polumjer pregiba (mm)
ENČSN
16 60
 13,570
20 80
 1680
25 100
 23100
32 120
 29140
40 170
 36200
50 220
 48250
63 250

Koji je kapacitet umetanja kanala za elektroinstalacijske kanale i cijevi?

Primjeri organizacije prikazani su u tablici; izračunato je s iskorištenjem unutarnjeg promjera od 60%.
Za više informacija kliknite ovdje.

Koje su mogućnosti instalacije dvostrukih utičnica u kutije za kanale?

KOPOS asortiman uključuje nekoliko sustava kanala na koje se mogu postaviti dvostruke utičnice. To su LK 80X28 2ZK, LK 80X28 2R, LK 80X28 2ZT te bezhalogenske LK 80X28 2ZKHF i LK 80X28 2ZTHF.
Kutija za kanale LK 80X28 2R omogućava instalacije dvije jedinice (npr. jednostruke utičnice) ili instalaciju jednog uređaja i poklopca VLK 80 / R sa stezaljkama. Kutija je prikladna i za dvostruku utičnicu zajedno sa stezaljkama i poklopcem VLK 80 / 2R. Ako kutija omogućava instalaciju dvostruke utičnice, to je označeno prikladnim simbolom u katalogu.

Koja je razlika između MARS i JUPITERS kabela?

Ovi nazivi razlikuju se po dimenzijskim serijama kabelskih polica.

Kabelske police MARS imaju tradicionalne dimenzije koje se koriste na češkom tržištu s visinama strana od 50 i 100 mm i širinama od 62, 125, 250 i 500 mm. Ukupna dužina polica je 2,1 m.

Kabelske police JUPITER proizvode se u skladu sa standardnim europskim dimenzijama. Ove police imaju visine strana od 35, 60, 85 ili 110 mm te su dostupne u širinama od 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500 i 600 mm. Standardna dužina police je 3 m.

Koja je definicija sposobnosti samogašenja?

Sposobnost samogašenja je otpornost na širenje požara, a podijeljena je na grupe proizvoda (kutije, kanali, cijevi). Svaka je grupa različita i njezina točna definicija daje se u skladu s prikladnim normama. Općenito, proizvod ili materijal ima sposobnost samogašenja ako je plamen ugašen nakon uklanjanja izvora plamena u vremenu koje je u skladu s normom.

Kakve su cijevi prikladne za gromobran skriven u fasadi?

Prema staroj normi, koji se više ne primjenjuje, za skriveni gromobran trebala se koristiti nemetalna, neslomljiva cijev s unutarnjim promjerom od najmanje 29 mm.

Ova norma ne primjenjuje se dugi niz godina, ali mnogo ljudi još uvijek traži te cijevi.

Kao proizvođač, preporučujemo upotrebu cijevi sa srednjom mehaničkom otpornošću od 750 N/5 cm.

Najprikladnija fleksibilna elektroinstalacijska cijev je SUPER MONOFLEX 1240, koja ima unutarnji promjer od najmanje 31,2 mm.

Kakve kutije možemo montirati u drvo (zapaljive podloge)?

Što je zapravo drvo? I možemo li instalirati kutiju u C3? Naš je odgovor:

Trenutno je teško instalirati kutiju na ili u materijale C3 jer norma ČSN 33 2312 / Z1, u odnosu na ČSN EN 13 501-1, omogućava klasifikaciju materijala s obzirom na stupanj zapaljivosti i pretvara ovu klasifikaciju u razrede prema reakciji na požar. Dvojbe o tome mogu li instalirati elektroinstalacijske kutije dolaze iz materijala C3, a spominjemo prijenos materijala zapaljivosti C3. Spominjemo samo prijenos materijala zapaljivosti stupnja C3. Od lipnja 2005. godine ti su materijali identificirani kao materijali razreda reakcije E ili F.

Drvo nikada nije bilo u ovoj kategoriji. Tvrdo drvo, kao što je bukva ili hrast, bilo je teško zapaljivo čak i u stupnju zapaljivosti C1. Razumljivo je da je površina svakog drva na kraju obrađena i ta površina može povećati njegovu zapaljivost. Kako bismo izbjegli slične pretpostavke, uvijek ćemo imati na umu materijale razreda reakcije na požar F. Ovu klasifikaciju mora osigurati svaki proizvođač građevinskog proizvoda.

A sada prijeđimo na normu ČSN 33 2312 Električna oprema u zapaljivim tvarima i na njima. Prethodno navedena izmjena Z1 unosi stavak u uvodni stavak prvobitne norme ČSN 33 2312 od 8.5.1985., koji se odnosi na trenutnu valjanost te norme zajedno s normom ČSN EN 60670-1-Box i potpunim pokrićem za električne pribore za stambene i slične krute električne instalacije. Ova norma zamjenjuje normu od 1.10.2007. za normu ČSN 33 2312.

Klasifikacija 7.2. prema metodi instalacije – 7.2.1. Ugrađeni, poluzatvoreni ili umetnuti u 7.2.1.2., kao što su zapaljivi zidovi, zapaljivi stropovi ili zapaljivi podovi, nakon kojih slijedi klasifikacija u skladu sa 7.2.1.3., kao što su šuplji zidovi, šuplji stropovi, šuplji podovi ili namještaj. Spomenuli smo ove vrste samo zato što društvo KOPOS KOLIN a.s. izrađuje elektroinstalacijske kutije za šuplje zidove (u oker boji), ispitane i klasificirane u skladu s navedenim klasifikacijama. Prema ispitivanju pomoću plamenika na 850°C i prethodno navedenoj klasifikaciji, možemo preporučiti ugradnju elektroinstalacijske kutije u šuplje zidove, u materijale razreda reakcije na požar F.

Budući da, prema normi, nema više zapaljive tvari, nema zabrinutosti vezano uz mogućnost instalacije naših kutija u šuplje zidove na građevinskom materijalu s bilo kakvom reakcijom na požar.

Kako možete podijeliti i štititi energetske i podatkovne mreže u parapetnim kanalima?

KOPOS nudi nekoliko rješenja za podjelu, prigušenje i organiziranje putova u parapetnim kanalima: plastične pregrade PEKE 60 i PEP 60, plastična pregrada s metalnom folijom PKS 70/60, metalna pregrada PEP 60 / K i SK 40X20 i SK kanali za prigušenje SK 40X33:

  1. Pregrada PEKE 60 služi za podjelu unutarnjeg prostora elektroinstalacijskog kanala, a time i za bolje rukovanje kabelima i njihovom organiziranju.
  2. Metalna folija PKS 70/60 je modifikacija pregrade PEKE 60. Zbog tankog sloja metalne folije, ima slična svojstva metalnoj pregradi, ali je znatno lakša. Pojedinačne pregrade PKS 70/60 moraju biti spojene. Za tu svrhu koristi se spojni kabel PLSK.
  3. PEP 60 je nova vrsta plastične pregrade koja se namjesti na unutarnju šinu koja se nalazi na dnu parapetnih kanala. Pregrada se objesi i njezina se razdjelna površina pomiče. Pregrade na parapetnim kanalima učinkovitije se distribuiraju.
  4. Metalna pregrada PEP 60 / K oblik je sličan plastičnoj pregradi PEP 60 – njezina razdjelna površina također je pomaknuta do točke pričvršćenja izvedene pomoću PSK 1 stezaljki. Pojedinačne pregrade PEP 60 / K moraju biti međusobno povezane. Za tu svrhu koristi se spojni kabel PLSK.

Štitni kanali SK 40X20 i SK 40X33 osiguravaju dobru zaštitu izduženog kabela i koriste se slično kao i pregrade, za podjelu u prostoru parapetnog kanala.
Zaštita se može učinkovito koristiti samo zatvaranjem vodiča u metalno „kućište“. Za tu svrhu koriste se štitni kanali SK 40X20 i SK 40X33, slični pregradama za podjelu unutrašnjeg prostora parapetnog kanala, koji dodatno osiguravaju dobru zaštitu izduženog kabela. Pojedinačni dijelovi povezani su spojnim kabelom PLSK.

Jesu li vaše kabelske police u skladu sa zahtjevima vodovoda?

Polica je dizajnirana tako da osigurava dobru međusobnu povezanost pri spajanju pojedinačnih polica. To se postiže fiksnim spojem pomoću posebnih NSM 6X10 vijaka.

Tvrdnja se temelji na izvješću o ispitivanju vezanom uz trase kabela i kabelske ljestve u skladu s normom ČSN EN 61537 i člankom 6.3.2. kao trase kabela sa značajkama električnog kontinuiteta kako bi se osiguralo zaštitno povezivanje i zemaljska veza. Prema članku 11.1.2., ispitni uzorci napajaju se izmjeničnom strujom od 25 ± 1 A s frekvencijom od 50 Hz do 60 Hz. Ispitivanje provedeno u skladu s ovim člankom bilo je sukladno. Impedancija na pločici sklopa manja je od 50 Mω. Tijekom ispitivanja utvrđeno je i da su kabelske police i kabelske ljestve usklađene.

Imate li klinove za gipsane zidove otporne na vatru?

Ne.