Podjela građevinskih materijala u odnosu na gorivost

Odnos između zahtjevima stupnja zapaljivosti i razreda reakcije na požar prema ČSN 33 2312 izdanje 2.
Stupanj gorivostiVatrootporni razred
AA1
A2
BB
C1C
C2D
C3E
F

Razlika između stupnja zapaljivosti i razreda reakcije na požar

Osnovna razlika između stupnja zapaljivosti i reakcije na vatru sastoji se u činjenici da stupanj zapaljivosti ocjenjuje odvojene pojedine materijale, dok reakcija na požar ocjenjuje cjelokupni građevinski proizvod u konačnoj verziji - na primjer, dupli zidovi, izolacijski sustavi, itd.


Podjela građevinskih materijala u odnosu na gorivost

Za podjelu građevinskih materijala u odnosu na gorivost, koriste se slijedeća testiranja:

 

Stupanj E

Da bi se proizvod klasificirao kao stupanj E, testiran je u skladu sa ČSN EN ISO 11925-2 primjenjujući plamen u trajanju od 15 sekundi.

 

Stupanj D, C, B

Da bi se proizvod klasificirao kao stupanj D, C, B, testiran je u skladu sa ČSN EN ISO 11925-2 primjenjujući plamen u trajanju od 15 sekundi. Proizvod koji ispunjava zahtjeve rezultata testiranja sukladno ČSN EN ISO 11925-2, se dalje testira sukladno ČSN EN 13823 ili ČSN EN ISO 9239-1 – ovo se primjenjuje za podne obloge.

 

Stupanj A1, A2
Homogeni proizvodi

Da bi se proizvod klasificirao kao stupanj A1, testiran je u skladu sa ČSN EN ISO 1182 i ČSN EN ISO 1716. Da bi se proizvod klasificirao kao stupanj A2, testiran je u skladu sa ČSN EN ISO 1182 ili ČSN EN ISO 1716.

 

Nehomogeni proizvodi

Svaki značajni dio nehomogenog proizvoda klasificiranog kao stupanj A1 će se zasebno testirati u skladu to ČSN EN ISO 1182 i ČSN EN ISO 1716. U dodatku svaki proizvod koji sadržava vanjske neznačajne dijelove i ispunjava PCS kriterij će se testirati u skladu sa ČSN EN 13823 ili ČSN EN ISO 9239-1 – ovo se primjenjuje za podne obloge. Svaki značajni dio nehomogenog proizvoda klasificiranog kao stupanj A2 će se zasebno testirati u skladu to ČSN EN ISO 1182 i ČSN EN ISO 1716. Neznačajni dijelovi
nehomogenih proizvoda će se zasebno testirati i jedino u skladu sa ČSN EN ISO 1716.

 

Još jedan uvjet za stupanj A2

Da bi se svi proizvodi klasificirali kao stupanj A2 će biti testirani u skladu sa to ČSN EN 13823 ili ČSN EN ISO 9239-1 za podne obloge.

Do 31. Listopada 2007. zasebni građevinski materijali su testirani i ocjenjivani u skladu sa ČSN 73 0862 ''Određivanje stupnja gorivosti građevinskih materijala''. Valjanost ove norme je prestala 31.12.2003.ali sa obzirom na održavanje kontinuiteta u procjeni materijala u okviru projektiranih normi rezultati ispita prema ovoj normi, kao i vrijednosna norma ČSN 73 0823 vrijede do 31.12.2007. Prema ovoj normi građevinski materijali se razvrstavaju u gore navedene stupnjeve.

Od 01.07.2003 u Češkoj Republici usvojena je nova norma klasifikacije gorivosti koja je značena kao ''Reakcija na vatru'' i navedena u klasifikacijskoj normi ČSN EN 13501-1.

Norma ČSN 33 2312:85
''Elektrotehnički propisi. Električni uređaji u zapaljivim materijalima i na njima'' omogućavala je prema tablici koristiti obje oznake u odnosu na zapaljivost građevinskog materijala. 01.10.2007 ova je norma bila ukinuta za kutije u odnosu prema normi ČSN EN 60 670-1, tj. valjanost norme ČSN 33 2312:85 je za elektroinstalacijske kutije bila ukinuta, ali i nadalje elektroinstalacijske letve, kanale i cijevi.
Valjanost norme ČSN 37 0100 '' Elektroinstalacijske kutije'' je bila ukinuta 01.10.2007. Zamijenila ju je norma ČSN EN 60 670-1 ''Kutije i potpuni pokrovi za elektroničku opremu za kućne i slične čvrste električne instalacije''.