Otpornost na širenje plamena (sposobnost samogašenja):

Proizvodi otporni na širenje plamena ne mogu se zapaliti ili, ako se zapale, ne mogu nastaviti gorjeti kada se ukloni izvor plamena. Ispitivanje je provedeno s točno određenim izvorom plamena.

Ispitani uzorak prošao je ispitivanje ako:

  • nije se zapalio
  • u slučaju da se zapalio, plamen ili žar ugasi se u roku od 30 s nakon uklanjanja ispitnog izvora plamena, ambalažni papir nije se zapalio i ploča ispod ispitanog uzorka nije pougljena

Prekomjerna toplina i otpornost na izgaranje:

Dijelovi izolacijskog materijala koji bi mogli biti izloženi toplinskom stresu koji je rezultat djelovanja električne energije i koji bi mogli smanjiti sigurnost ne smiju biti previše pod utjecajem prekomjerne topline i izgaranja. Ispitivanje se provodi pomoću plamenika.

Ispitani uzorak prošao je ispitivanje plamenikom ako:

  • ne vidite plamen ili postojan žar
  • plamen i žar na ispitivanom uzorku ugase se u roku od 30 s nakon uklanjanja plamenika
  • svileni papir nije se zapalio, a ploča ispod ispitanog uzorka nije pougljena

Otpornost na toplinu:

Dijelovi izolacijskog materijala koji su potrebni za fiksiranje dijelova za napajanje i/ili dijelovi zaštitnog sklopa u njihovom položaju podvrgavaju se ispitivanju utiskivanjem čelične kuglice.

Ispitani uzorak prošao je test ako promjer utiska uzrokovan kuglicom ne premaši određenu veličinu pod određenom temperaturom.