Uvod

U sklopu suradnje s društvom KOPOS KOLÍN, a.s., ICO 61672971, sa sjedištem na adresi Kolín IV, Havlíčkova 432, PC 28002, društvom upisanim u Registar trgovačkih društava koji vodi Općinski sud u Pragu, uknjiženim u Odjeljku B, Spis 3689 („Društvo”), povjeravate nam svoje osobne podatke. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da ne iznevjerimo Vaše povjerenje. Želimo Vam objasniti kako obrađujemo osobne podatke.

Ova direktiva odnosi se na klijente, dobavljače i kupce Društva, kao i na sve druge ispitanike koje društvo kontaktira ili kojima Društvo šalje bilo kakve informacije na bilo koji drugi način (osim ako u nastavku nije navedeno drugačije). To uključuje sve ispitanike koji koriste usluge Društva ili koji Društvu pružaju usluge, podisporuke ili su u bilo kojem drugom ugovornom odnosu s Društvom.

Voditelj obrade osobnih podataka

Društvo je voditelj obrade osobnih podataka. Ako nas želite kontaktirati ili nas pitati bilo što vezano uz obradu osobnih podataka, možete nas kontaktirati putem:

E-mail: GDPR@kopos.cz
Poštanska adresa: Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo:

Društvo prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka:

 1. Podaci koje pružate

  Ovi podaci obuhvaćaju:

 • podatke koje nam dajete kada s nama sklapate ugovorni odnos
 • podatke koje nam dajete pri popunjavanju narudžbe
 • podatke koje pružate prilikom kontaktiranja Društva te povrata isporuka ili Vaše ponude za isporuku Vaših usluga ili robe.
 1. Informacije iz drugih izvora

  Ove vrste izvora uključuju:

 • javno dostupne izvore, uključujući javne registre i internet u slučaju da su nam ti podaci nužno potrebni za primjerice izdavanje računovodstvenog dokumenta ili ako ste objavili svoje poslovne podatke za kontakt na internetu, a mi bismo Vam željeli ponudi suradnju;
 • informacije koje smo primili od trećih osoba, kao što su Vaši poslodavci ili suradnici ili poslovni partneri, a koje su nam nužno potrebne za izvršavanje narudžbi.

Društvo može kombinirati informacije prikupljene iz tih izvora s drugim informacijama koje su mu dostupne.

Kako koristimo Vaše osobne podatke

Društvo koristi prikupljene podatke u sljedeće svrhe:

 1. Zaštita imovinskih prava i prava trećih osoba
  Želimo zaštititi imovinu i prava Društva i trećih osoba. Zbog toga su postrojenja i sjedište Društva osigurana sustavom video nadzora.

  Iz istog ćete razloga biti identificirani kada nas posjetite.

  Vaše osobne podatke koristimo isključivo iz navedenih razloga i nećemo ih obrađivati ni na koji drugi način.

 2. Sklapanje, izmjena i raskid ugovora
  Podatke koristimo za pripremu ugovornih dokumenata te za izmjene ili raskid ugovora.

  Iz ovog su nam razloga nužno potrebni Vaši osobni podaci u cilju zadovoljavanja zakonskih zahtjeve za sklapanje, izmjene i raskide ugovora.

 3. Obraćanje radi suradnje
  Podatke koristimo kako bismo zatražili usluge i proizvode od raznih dobavljača ako su Vaši osobni podaci objavljeni na internetu ili ako ste nam ih dali dobrovoljno, primjerice na sajmovima, sastancima ili sličnim događanjima. Smatramo da time ne narušavamo Vašu privatnost. Međutim, ako to ipak smatrate neprimjerenim, obavijestite nas čim prije. U tu nas svrhu možete kontaktirati na adresu elektroničke pošte: GDPR@kopos.cz.
   
 4. Poslovna suradnja
  Podatke koristimo za izvršavanje i evidentiranje narudžbi i usluga, za komunikaciju s klijentima, dobavljačima i kupcima.

  Zbog toga su nam Vaši osobni podaci nužno potrebni za izvršenje narudžbi i pružanje usluga, kao i za osiguravanje sukladnosti sa svim važećim zakonskim propisima.
   
 5. Računovodstvo
  Podatke koristimo za izdavanje računa i računovodstvo.

  Vaši osobni podaci su nam iz tog razloga nužno potrebni za zadovoljavanje zahtjeva svih zakonskih zahtjeva za vođenje računovodstva.
   
 6. Marketing
  Vaše podatke također koristimo za slanje poslovne komunikacije, pod uvjetom da ste nas svojevoljno obavijestili o tome da ste zainteresirani za primanje informacija i obavijesti od Društva. Međutim, ako to ipak smatrate neprimjerenim, obavijestite nas čim prije. U tu nas svrhu možete kontaktirati na adresu elektroničke pošte: GDPR@kopos.cz.

  Ako odlučite sudjelovati u nekom događanju Društva, možemo fotografirati ili snimati događanje te objavljivati ove materijale na svojim mrežnim stranicama, društvenim mrežama Društva ili u drugim marketinškim materijalima. Ove snimke nisu snimljene s namjerom obrade Vaših osobnih podataka. Međutim, ako to ipak smatrate neprimjerenim, obavijestite nas čim prije te ćemo ukloniti materijale ako je to moguće.
   
 7. Zapošljavanje novih zaposlenika
  Ako nam pošaljete svoj životopis, koristit ćemo Vaše podatke kod popunjavanja novog radnog mjesta.

  Nastavit ćemo obrađivati Vaše osobne podatke tijekom cijelog procesa odabira, osim ako nam ne date privolu za čuvanje svojih podataka tijekom dodatnog razdoblja od dvije godine za slučaj otvaranja novih radnih mjesta u budućnosti.
   
 8. Sudski postupci i obrana od tužbi
  Prikupljene podatke možemo koristiti za istraživanje ili rješavanje sporova ili tužbi nastalih na temelju poslovne suradnje s Društvom ili u drugim slučajevima dopuštenima važećim zakonima.

Davanje i dijeljenje podataka

Društvo može dijeliti prikupljene podatke:

 1. Sa svojim poslovnim partnerima
  Društvo može informacije staviti na raspolaganje svojim suradnicima, dobavljačima, konzultantima, pružateljima softvera ili svojim poslovnim partnerima sve dok oni Društvu pružaju usluge koje uključuju obradu osobnih podataka koje Društvo ne može obaviti samo. Ni u kojem slučaju ne dajemo Vaše osobne podatke, ni uz naknadu ni bez nje, trećim osobama kojima Vaši osobni podaci nisu potrebni.

  Jamčimo Vam da su svi ugovorni partneri Društva vezani obvezom čuvanja povjerljivosti te da se pridržavaju važećih zakonskih propisa iz područja zaštite osobnih podataka.
   
 2. Iz pravnih razloga ili u svrhu rješavanja spora
  Društvo može Vaše podatke staviti na raspolaganje ako to zahtijevaju zakoni, propisi, poslovni ugovori, pravni postupci ili nadležna državna tijela:
 • policiji i sudovima, tijelima vlasti ili drugim trećim osobama, ako je to nužno za potkrjepljivanje naših pravnih zahtjeva, za zaštitu prava ili imovine Društva ili trećih osoba;
 • drugim stranama vezano uz potencijalno spajanje Društva, prodaju imovine, konsolidaciju ili restrukturiranje ili prijenos Društva ili dijela Društva u vlasništvo drugog društva.
 1. Uz Vašu privolu
  Društvo također može dijeliti Vaše podatke na druge načine pod uvjetom da Vas obavijesti o dijeljenju te ako se Vi s time složite.

Iz nužnih razloga, Vaše podatke možemo stavljati na raspolaganje i izvan područja država članica Europske unije, prvenstveno u slučaju kad Društvo započne poslovanje u inozemstvu. Jamčimo Vam da ćemo se u takvim slučajevima uvijek pridržavati važećih zakonskih propisa mjerodavnih za slanje osobnih podataka u inozemstvo.

Vaša prava s obzirom na obradu osobnih podataka

U nastavku su navedena prava koja možete iskoristiti s obzirom na obradu Vaših osobnih podataka. Za podnošenje prijave, koristite ovdje navedenu poštansku adresu Društva. Za razjašnjenje, koristite ovaj obrazac.

 1. Čuvanje i brisanje podataka
  Vaše osobne podatke čuvamo tijekom cijelog trajanja Vašeg ugovornog odnosa s Društvom te, standardno, dulje od deset (10) godina nakon njegova raskida, osim ako nisu propisani drugi zakonski zahtjevi za čuvanje. Društvo će obrisati Vaše podatke ili ih učiniti anonimnima odmah nakon što to zatražite (osim u niže navedenim slučajevima).

  Ako je to dopušteno zakonom, Društvo u sljedećim slučajevima može čuvati neke podatke čak i nakon isteka roka čuvanja podataka:
 • ako je Društvu u postupku rješavanja problema koji postoji između Vas i Društva, primjerice ako postoji još uvijek neriješeni spor ili pravni zahtjev.
 • ako smo ih zakonski dužni čuvati ili ako smo podatke pohranili u skupnom ili anonimnom obliku.
 • ako su nam takvi podaci potrebni za opravdane poslovne svrhe.
 1. Pristup Vašim podacima
  U svakom nas trenutku možete besplatno kontaktirati i zatražiti informacije o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke te, ako ih obrađujemo, možete zatražite detaljne informacije o toj obradi.
   
 2. Izmjena Vaših osobnih podataka ili pogreške u podacima
  Ako tijekom Vašeg ugovornog odnosa dođe do promjene Vaših osobnih podataka, primjerice promjena imena, promjena adresa prebivališta ili sjedišta ili promjena e-mail adrese ili broja telefona, ili ako saznate da obrađujemo Vaše podatke koji su zastarjeli ili pogrešni, molimo Vas da nas obavijestite čim prije.
   
 3. Ograničenja obrade
  Ako smatrate:
 • da su Vaši podaci koje obrađujemo netočni,
 • da je obrada Vaših podataka protuzakonita te želite da svi podaci budu izbrisani,
 • da nam Vaši podaci više nisu potrebni u navedene svrhe, ali biste ih htjeli upotrijebiti za obranu Vaših pravnih zahtjeva, primjerice u sudskom postupu,
 • da Vas naše poruke uznemiravaju, iako smo pretpostavili da bi Vas mogle zanimati,

  možete zatražiti ograničavanje obrade samo na određene podatke ili na određene svrhe obrade.
 1. Prigovor na obradu osobnih podataka
  Ako Društvo obrađuje osobne podatke na temelju opravdanog interesa voditelj obrade, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.
   
 2. Opoziv privole za obradu osobnih podataka
  Ako se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli, možete je u svakom trenutku opozvati u pisanom obliku (uključujući putem e-maila).
   
 3. Prenosivost osobnih podataka
  Možete nas kontaktirati u bilo koje vrijeme sa zahtjevom za prijenos Vaših podataka koji su dostupni nama ili trećoj osobi koju navedete.
   
 4. Žalbe Uredu za zaštitu osobnih podataka
  Ako smatrate da Vaše podatke obrađujemo protivno zakonu, možete u bilo kojem trenutku podnijeti žalbu Uredu za zaštitu osobnih podataka.

 

Datum izdavanja: 25.5.2018
Revizija: 3.7.2018
Vrijedi od: 10.7.2018