Vrste zaštite – IP klasifikacija u skladu s normom ČSN EN 60 529

Razine zaštite od kontakta s opasnim dijelovima navedene su u komplementarnom kodu u obliku slova.

Slovo dodano nakon druge znamenke IP oznake označava razinu zaštite osoba od kontakta s opasnim dijelovima, npr. IP 10B.

Ova slova koriste se samo u sljedećim slučajevima:

* ako je stvarna zaštita od kontakta s opasnim dijelovima veća od one naznačene prvom karakterističnom znamenkom
* ako je navedena samo zaštita od kontakta s opasnim dijelovima, prva karakteristična znamenka zamjenjuje se slovom X
Ova veća razina zaštite može se osigurati preprekama, razmakom unutar kućišta ili prikladnim oblikom otvora.

A – Zaštićeno od kontakta s nadlanicom
B – Zaštićeno od kontakta s prstima
C – Zaštićeno od kontakta s alatom
D – Zaštićeno od kontakta sa žicama


Zaštita od kontakta i protiv prodiranja stranih tijela Zaštita od prodiranja vode
Prva znamenka Druga znamenka
Šifra Stupanj zaštite Šifra Stupanj zaštite
0 Bez zaštite Bez zaštite od kontakta, bez zaštite od prodiranja stranih tijela 0 Bez zaštite Bez zaštite Bez zaštite od prodiranja vode
1 Zaštita od velikih stranih tijela Zaštita od kontakta rukom Zaštita od stranih tijela s promjerom većim od >50mm 1 Zaštita od kapanja vode Zaštita od vertikalnog kapanja vode
2 Zaštita od stranih tijela srednje Zaštita od kontakta prstom Zaštita od stranih tijela s promjerom većim od >12mm 2 Zaštita od kosog kapanja vode Zaštita od kapi vode koje padaju koso (odstupanje do 15° od
3 Zaštita od stranih tijela Zaštita od kontakta s alatima, žicom itd. za promjer veći od >2,5mm; zaštita od stranih tijela s promjerom većim od >2,5mm 3 Zaštita od prskanja vode Zaštita od prskanja vode u svim smjerovima, 60° od vertikalnog smjera
4 Zaštita od stranih tijela u obliku zrnca Zaštita od kontakta s alatima, žicom itd. za promjer veći od >1,0mm; zaštita od stranih tijela s promjerom većim od >1,0mm 4 Zaštita od prskanja vode Zaštita od prskanja vode u svim smjerovima
5 Zaštita od taloženja prašine Zaštita od kontakta
Zaštita od taloženja prašine u sustavu
5 Zaštita od mlaza vode Zaštita od mlaza vode (iz mlaznice) u proizvoljnom kosom smjeru
6 Zaštita od prodiranja prašine Potpuna zaštita od kontakta Zaštita od prodiranja prašine 6 Zaštita od poplave Zaštita od privremene poplave
      7 Zaštita od uranjanja Zaštita od privremenog uranjanja
      8 Zaštita od uranjanja Zaštita od trajnog uranjanja
      9 Mlaz vruće vode pod visokim pritiskom  

Klasifikacijske šifre za deklarirana svojstva sustava cijevi u skladu s normom ČSN EN 61386-1, 2. izdanje

Brojčana šifra klasificira vodove i njihov pribor prema tlačnoj čvrstoći, udarnoj čvrstoći, minimalnoj i maksimalnoj dopustivoj temperaturi pri instalaciji.

prva znamenka druga znamenka treća znamenka četvrta znamenka peta znamenka
tlačna čvrstoća udarna čvrstoća najniža dopustiva temperatura najviša dopustiva temperatura otpornost na savijanje
1 vrlo niska 125 N 1 vrlo niska 0,5 J 1 + 5 °C 1 + 60 °C 1 olovo
2 niska 320 N 2 niska 1 J 2 - 5 °C 2 + 90 °C 2 fleksibilno
3 srednja 750 N 3 srednja 2 J 3 - 15 °C 3 + 105 °C 3 fleksibilno/ elastično
4 visoka 1250 N 4 visoka 6 J 4 - 25 °C 4 + 120 °C 4 fleksibilno
5 vrlo visoka 4000 N 5 vrlo visoka 2,4 J 5 - 45 °C 5 + 150 °C    
            6 + 250 °C    
            7 + 400 °C    

Trubky:   KOPOS tip 1516E - 1563    EN 2241 (320 N)    PVC
               KOPOS tip 4016E - 4063    EN 3341 (750 N)    PVC
               KOPOS tip 8016E - 8063    EN 4441 (1250 N)  PVC


Klasifikacijske šifre za deklarirana svojstva fiksirajuće opreme u skladu s normom ČSN EN 61386-25

Klasifikacijske šifre za deklarirana svojstva fiksirajuće opreme za sustav cijevi.

prva znamenka otpornost na bočno opterećenje 2 nisko bočno opterećenje
3 srednje bočno opterećenje
4 visoko bočno opterećenje
druga znamenka udarna čvrstoća 1 vrlo niska udarna snaga
2 niska udarna snaga
3 srednja udarna snaga
4 visoka udarna snaga
5 vrlo visoka udarna snaga
treća znamenka raspon niskih temperatura 1 +5 °C
2 -5 °C
3 -15 °C
4 -25 °C
5 -45 °C
četvrta znamenka raspon visokih temperatura 0 +40 °C
1 +60 °C
2 +90 °C
3 +105 °C
4 +120 °C
5 +150 °C
6 +250 °C
7 +400 °C
peta znamenka otpornost na koroziju 1 niska zaštita s unutarnje i vanjske strane
2 srednja zaštita s unutarnje i vanjske strane
3 srednja zaštita s unutarnje strane, visoka zaštita s vanjske strane
4 visoka zaštita s unutarnje i vanjske strane
šesta znamenka otpornost na širenje plamena 1 teško zapaljivi materijal
2 širi plamen
sedma znamenka otpornost na poprečno opterećenje 0 nije navedeno
1 navedeno od proizvođača