Vrste zaštite – IP klasifikacija u skladu s normom ČSN EN 60 529

Razine zaštite od kontakta s opasnim dijelovima navedene su u komplementarnom kodu u obliku slova.

Slovo dodano nakon druge znamenke IP oznake označava razinu zaštite osoba od kontakta s opasnim dijelovima, npr. IP 10B.

Ova slova koriste se samo u sljedećim slučajevima:

* ako je stvarna zaštita od kontakta s opasnim dijelovima veća od one naznačene prvom karakterističnom znamenkom
* ako je navedena samo zaštita od kontakta s opasnim dijelovima, prva karakteristična znamenka zamjenjuje se slovom X
Ova veća razina zaštite može se osigurati preprekama, razmakom unutar kućišta ili prikladnim oblikom otvora.

A – Zaštićeno od kontakta s nadlanicom
B – Zaštićeno od kontakta s prstima
C – Zaštićeno od kontakta s alatom
D – Zaštićeno od kontakta sa žicama


Zaštita od kontakta i protiv prodiranja stranih tijelaZaštita od prodiranja vode
Prva znamenkaDruga znamenka
ŠifraStupanj zaštiteŠifraStupanj zaštite
0Bez zaštiteBez zaštite od kontakta, bez zaštite od prodiranja stranih tijela0Bez zaštiteBez zaštite Bez zaštite od prodiranja vode
1Zaštita od velikih stranih tijelaZaštita od kontakta rukom Zaštita od stranih tijela s promjerom većim od >50mm1Zaštita od kapanja vodeZaštita od vertikalnog kapanja vode
2Zaštita od stranih tijela srednjeZaštita od kontakta prstom Zaštita od stranih tijela s promjerom većim od >12mm2Zaštita od kosog kapanja vodeZaštita od kapi vode koje padaju koso (odstupanje do 15° od
3Zaštita od stranih tijelaZaštita od kontakta s alatima, žicom itd. za promjer veći od >2,5mm; zaštita od stranih tijela s promjerom većim od >2,5mm3Zaštita od prskanja vodeZaštita od prskanja vode u svim smjerovima, 60° od vertikalnog smjera
4Zaštita od stranih tijela u obliku zrncaZaštita od kontakta s alatima, žicom itd. za promjer veći od >1,0mm; zaštita od stranih tijela s promjerom većim od >1,0mm4Zaštita od prskanja vodeZaštita od prskanja vode u svim smjerovima
5Zaštita od taloženja prašineZaštita od kontakta
Zaštita od taloženja prašine u sustavu
5Zaštita od mlaza vodeZaštita od mlaza vode (iz mlaznice) u proizvoljnom kosom smjeru
6Zaštita od prodiranja prašinePotpuna zaštita od kontakta Zaštita od prodiranja prašine6Zaštita od poplaveZaštita od privremene poplave
   7Zaštita od uranjanjaZaštita od privremenog uranjanja
   8Zaštita od uranjanjaZaštita od trajnog uranjanja
   9Mlaz vruće vode pod visokim pritiskom 

Klasifikacijske šifre za deklarirana svojstva sustava cijevi u skladu s normom ČSN EN 61386-1, 2. izdanje

Brojčana šifra klasificira vodove i njihov pribor prema tlačnoj čvrstoći, udarnoj čvrstoći, minimalnoj i maksimalnoj dopustivoj temperaturi pri instalaciji.

prva znamenkadruga znamenkatreća znamenkačetvrta znamenkapeta znamenka
tlačna čvrstoćaudarna čvrstoćanajniža dopustiva temperaturanajviša dopustiva temperaturaotpornost na savijanje
1vrlo niska 125 N1vrlo niska 0,5 J1+ 5 °C1+ 60 °C1olovo
2niska 320 N2niska 1 J2- 5 °C2+ 90 °C2fleksibilno
3srednja 750 N3srednja 2 J3- 15 °C3+ 105 °C3fleksibilno/ elastično
4visoka 1250 N4visoka 6 J4- 25 °C4+ 120 °C4fleksibilno
5vrlo visoka 4000 N5vrlo visoka 2,4 J5- 45 °C5+ 150 °C  
      6+ 250 °C  
      7+ 400 °C  

Trubky:   KOPOS tip 1516E - 1563    EN 2241 (320 N)    PVC
               KOPOS tip 4016E - 4063    EN 3341 (750 N)    PVC
               KOPOS tip 8016E - 8063    EN 4441 (1250 N)  PVC


Klasifikacijske šifre za deklarirana svojstva fiksirajuće opreme u skladu s normom ČSN EN 61386-25

Klasifikacijske šifre za deklarirana svojstva fiksirajuće opreme za sustav cijevi.

prva znamenkaotpornost na bočno opterećenje2nisko bočno opterećenje
3srednje bočno opterećenje
4visoko bočno opterećenje
druga znamenkaudarna čvrstoća1vrlo niska udarna snaga
2niska udarna snaga
3srednja udarna snaga
4visoka udarna snaga
5vrlo visoka udarna snaga
treća znamenkaraspon niskih temperatura1+5 °C
2-5 °C
3-15 °C
4-25 °C
5-45 °C
četvrta znamenkaraspon visokih temperatura0+40 °C
1+60 °C
2+90 °C
3+105 °C
4+120 °C
5+150 °C
6+250 °C
7+400 °C
peta znamenkaotpornost na koroziju1niska zaštita s unutarnje i vanjske strane
2srednja zaštita s unutarnje i vanjske strane
3srednja zaštita s unutarnje strane, visoka zaštita s vanjske strane
4visoka zaštita s unutarnje i vanjske strane
šesta znamenkaotpornost na širenje plamena1teško zapaljivi materijal
2širi plamen
sedma znamenkaotpornost na poprečno opterećenje0nije navedeno
1navedeno od proizvođača