30.4.2020

Za sigurno i brzo provlačenje kabela kroz zemlju... SAMO JE JEDAN KOPOFLEX !

Sa spojnicama i sajlom za provlačenje.

KOPOS OZNAKA OPIS kolut (m) jed.mjere vpc cijena AKCIJA 
KF 09040_BA DVOSLOJNA PODZEMNA CIJEV - CRVENA 50 m 4,03
KF 09050_BA DVOSLOJNA PODZEMNA CIJEV - CRVENA 50 m 4,58
KF 09063_BA DVOSLOJNA PODZEMNA CIJEV - CRVENA 50 m 5,93
KF 09075_BA DVOSLOJNA PODZEMNA CIJEV - CRVENA 50 m 8,13
KF 09090_BA DVOSLOJNA PODZEMNA CIJEV - CRVENA 50 m 9,68
KF 09110_BA DVOSLOJNA PODZEMNA CIJEV - CRVENA 50 m 12,53