23.3.2020

Kutije su dizajnirane za ugradnju u žbuku i naknadnu montažu aparata. Kutije su s omekšanim uvodima , koji osiguravaju nepropusnost instalacije i stoga su pogodne za niskoenergetske i pasivne zgrade jer smanjuju toplinske gubitke zgrade. Jedinstveni oblik kutije osigurava veliki unutarnji prostor za ugradnju. Kutije se mogu međusobno spojiti za ugradnju više aparata u zajedničkim okvirima, dok je novo dizajnirana veza između kutija vrlo čvrsta i na taj način osigurava preciznu ugradnju u zid. Dostupne su u dvije veličine s dubinama od 45 i 70 mm.

KP 68/D_KA, KPR 68/D_KA - elektroinstalacijske kutije za žbuci