21.2.2020
  • vatrotporni cerifikat EI 15 - EI 120
  • osigurava kompaktnost pregradnog zida u slučaju požara i na taj način sprečava širenje vatre
  • unaprijed ugrađeni instrument i pričvrsni vijci
  • otvori od fleksibilnog materijala
  • bez halogeni materijal
  • pogodno za niskoenergetske i pasivne kuće

KPZ-1_PO vatrootporna instalacijska kutija   KPZ-1_PO vatrootporna instalacijska kutija